Πρωτοποριακά Υλικά, Τεχνογνωσία, Εξειδίκευση

Η τεχνογνωσία της Rainbow συνδυάζει τις διαθέσιμες τεχνικές επένδυσης κτιρίων με τις ανάγκες του σύγχρονου τρόπου ζωής για να δημιουργήσει κατασκευές αφαιρετικού, σύγχρονου, περίτεχνου ή παραδοσιακού σχεδιασμού.

Τεχνογνωσία στις βαφές

Η τεχνογνωσία της Rainbow έχει οικοδομηθεί μέσα από έργα και κατασκευές των τελευταίων είκοσι χρόνων. Διδάσκεται τόσο από τις παραδοσιακές τεχνικές βαφής όσο και από τη σύγχρονη τεχνολογία και τις νέες αντιλήψεις για το οικοδόμημα και το ρόλο του στη ζωή του σύχρονου ανθρώπου.

Προσφέρει λύσεις

Προσφέρει λύσεις στα ζητούμεμα της σύγχρονης βαφής σε επίπεδο ανθεκτικότητας τόσο στις καιρικές συνθήκες, στους ατμοσφαιρικούς ρύπους αλλά και στην προστασία από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Διαθέσιμες τεχνικές επένδυσης

Η τεχνογνωσία της Rainbow συνδυάζει τις διαθέσιμες τεχνικές επένδυσης κτιρίων με τις ανάγκες του σύγχρονου τρόπου ζωής για να δημιουργήσει κατασκευές αφαιρετικού, σύγχρονου, περίτεχνου ή παραδοσιακού σχεδιασμού.

Εξειδίκευση

Οι ποικίλες εφαρμογές και η μελέτη των αντιδράσεων των ορυκτών βαφών και κονιαμάτων που προκύπτουν από τα εξορυσσόμενα υλικά της σύστασής τους, είναι βασικά χαρακτηριστικά της ιδιαίτερης τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης της RAINBOW.

Αντοχή Υλικών

Η τεχνική της εφαρμογής, η θερμοκρασία, το φως, η υγρασία, η ποιότητα του νερού και των συναφών υλικών καθώς και ο συνδυασμός παρακείμενων δομικών στοιχείων συνυπολογίζονται για να αναδείξουν την αντοχή και την ιδιομορφία των ορυκτών βαφών και κονιαμάτων.

Eφαρμογή συστημάτων

Η rainbow εξειδικεύεται ακόμη στην εφαρμογή συστημάτων θερμοπρόσοψης, πυροπροστασίας και στις μεταλλικές βαφές.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Οι τεχνικοί της Rainbow διαθέτουν εκπαίδευση και κατάρτιση στην εφαρμογή
των έγχρωμων ορυκτών βαφών και κονιαμάτων, που προτείνονται στην ελληνική και ξένη αγορά ως πρωτοποριακά υλικά αυξημένης αντοχής και ιδιόμορφου χαρακτήρα, που χρίζουν όμως ειδικής αντιμετώπισης.

Eφαρμόζουν στο χώρο σας ειδικές τεχνικές και συστήματα εφαρμογών ώστε να αναδείξουν τον ιδιαίτερο
χαρακτήρα και τις αντοχές κάθε τύπου βαφής.
Διαθέτουν επίσης μέγαλη εμπειρία σε σειρά άλλων εφαρμογών όπως μεταλλικές βαφές, πυροδιογκούμενες κ.α.

Εξοπλισμός

Η Rainbow εφαρμόζει ειδικές τεχνικές και συστήματα χρησιμοποιώντας μηχανήματα και τεχνολογίες αιχμής

Δείτε νέες τεχνοτροπίες και έργα