Φυσικές Βαφές 'ΚΤΙΡΙΩΝ'


Ορυκτής βάσης, έγχρωμες, διακοσμητικές βαφές με δυνατότητα υψηλής διαπνοής.
Με αφυγραντικές ιδιότητες, αποτελούμενες από σκόνη ειδικής ορυκτής σύνθεσης που βασίζεται στην υδραυλική άσβεστο (ΝΗL), φυσική ποζολάνη, ειδικής σύνθεσης υδραυλικά συνδετικά και φυσικά ποιοτικά αδρανή.
Συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 998-1/ GP CS III.
Συνδυάζονται με επιχρίσματα υψηλής διαπνοής και εκτόνωσης φαινομένων τριχοειδούς ανύψωσης (ανοδική υγρασία).
Ως στρώση φινιρίσματος για παραδοσιακά επιχρίσματα κλασικά λεγόμενα, καθώς και ως τρίτη λεπτόκοκκη στρώση, για φινίρισμα της στρώση χονδροκόκκου που έχει προηγηθεί.

Αποτελεί το τελευταίο στάδιο του συστήματος αφύγρανσης και εξυγίανσης φαινομένων ως άνω, σε τοιχοποιίες (ακόμα και ιστορικών κτηρίων), με προβλήματα από ανερχόμενη υγρασία.

Δείτε νέες τεχνοτροπίες και έργα