Συντήρηση ΚτιρίωνΣτεγανοποιήσεις - Μονώσεις

Η Υγρομόνωση κτιρίων αναφέρεται στη Διάγνωση, Πρόληψη & Θεραπεία προβλημάτων υγρασίας στα κτίρια. Τα προβλήματα υγρασίας αποτελούν τη συνηθέστερη αιτία καταστροφών στα κτίρια.
Τυχόν λάθη στη διάγνωση είτε οδηγούν σε συνθετότερες άρα και ακριβότερες, ανεπαρκείς ή και τελείως αδόκιμες λύσεις, είτε αντιμετωπίζουν το σύμπτωμα και αφήνουν τα προβλήματα να αυξάνοται.
  • Εξειδίκευση στη στεγανοποίηση : θεμελίων, υπόγειων, πισινών.
  • Λαμβάνοντας υπ΄όψη όλες τις παραμέτρους (δομικά στοιχεία, τρόπο κατασκευής κ.α.) παρέχουμε έως 10 χρόνια γραπτή εγγύηση
  • Επίσης στη μείωση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα και αποσυμφόρηση των τοιχίων από αρνητικές υδροστατικές πιέσεις.
  • Πιστοποιημένος Τεχνικός Μονώσεων / Μονωτής κατά ΕΣΥΔ σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.
  • Ενεργό μέλος του ΠΣΕΜ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μονώσεων)

Έγγραφο Πιστοποίησης

Μονωτής κατά ΕΣΥΔ σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.

Δείτε νέες τεχνοτροπίες και έργα2016 © RAINBOWPAINT | Site Development: Dimitris Masmanidis