Πυροπροστατευτικές Βαφές 'ΠΥΡΟΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΕΣ'Ιδιότητες

Η βασική λειτουργία είναι να σχηματιστεί ένα αληθινό «φράγμα» μεταξύ της φωτιάς και της κατασκευής, έτσι ώστε τα στοιχεία αυτής να μην αλλοιωθούν εξαιτίας της επίδρασης της θερμότητας. Ο αφρός δρα σαν θερμικός μονωτήρας για ορισμένο χρόνο επιτρέποντας την παρέμβαση των πυροσβεστικών μέσων εξαλείφοντας μάλιστα τον κίνδυνο κατάρρευσης σε περίπτωση εισόδου στον καιγόμενο χώρο. Η διάρκεια της μονωτικής δράσης εξαρτάται άμεσα από το πάχος της επικάλυψης.

Εφαρμόζεται

Έχει σχεδιαστεί για κάθε σύνηθες οικοδομικό υπόστρωμμα όπως μέταλλο, σκυρόδεμα, τοιχοποιία από τούβλο & ξύλο, αφού προηγηθούν τα κατάλληλα αστάρια για άριστη πρόσφυση. Προορίζεται τόσο για εσωτερικές όσο και για εξωτερικές επιφάνειες. Στην τελευταία περίπτωση όπως και σε υγρούς χώρους απαιτείται υποχρεωτικά μια αδιάβροχη βαφή, λόγω της ευαισθησίας του στο νερό και την υγρασία.

Δείτε νέες τεχνοτροπίες και έργα